Edvard Munch og Litografia

Edvard Munch og Litografia - snart 100 års tradisjon

Edvard Munch og Litografias grunnlegger

Bildet er et Litografi tegnet av Edvard Munch. Kunstneren selv står til venstre, direktør Didrichsen innehaver av Halvorsen & Larsens trykkeri til høyre og litografen i midten er Anton Peder Nielsen Kildeborg som startet Litografia i 1922.
Mange av Edvard Munchs litografier er trykket her og utført av Nielsen Kildeborg selv! Flere kunstnere har gjennom årenes løp fått trykket sine kataloger og arbeider hos oss.

Edvard Munchs grafikk

munch_selvporAv Gerd Woll 

I 1909 bosatte Munch seg på ny i Norge, og skaffet seg i løpet av få år flere tilholdssteder på begge sider av Kristiania-fjorden. I 1916 etablerte han seg på eiendommen Ekely i utkanten av Kristiania. Rundt 1910 kom han i kontakt med en litografen Anton Peder Nielsen, som seinere tok navnet Kildeborg. Nielsen arbeidet ved forskjellige litografiske offisiner i Kristiania inntil han etablerte sitt eget trykkeri på 1920-tallet. Nielsen Kildeborg ble en helt uvurderlig hjelper for Munch når det gjaldt trykking av litografier og tresnitt. I 1912 installerte Munch en litografisk presse i Hvitsten, og i 1916 innredet han grafikkverksted i kjelleren på Ekely. Hit kom Nielsen ofte og trykte på Munchs presse.

Selv om det fortsatt var overføringslitografier som dominerte, ser vi også at Munch både i 1912 og i 1916 arbeidet direkte på steinen og på ny i en del arbeider rundt 1930. Ved utbruddet av første verdenskrig hadde Munch de aller fleste av sine steiner samlet hos Lassally i Berlin. Dette voldte ham store bekymringer, dels var han naturlig nok usikker på hva som kunne skje med dem. Og dels var det umulig for ham å bestille nye opptrykk fra Tyskland etter krigsutbruddet.

I løpet av de første krigsmånedene lyktes det ham å få hentet hjem samtlige treplater og metallplater fra Tyskland. Sannsynligvis ogå de steinene han i sin tid hadde overført fra Paris. I 1917 fikk han hjem fem steiner fra Lassally, mens de øvrige ble tilintetgjort ved at et kors ble slipt inn i dem. Men først hadde Munch sikret seg trykk for overføring til duplikatsteiner hjemme i Norge. Mange av hans litografier kan derfor være trykt av både Clot, Lassally og Nielsen. De er enten trykket fra den opprinnelige steinen, eller fra en duplikatstein over en tidsperiode på ca. 20 år.