Over 100 års tradisjon!

En stor kunstner - starten på en lang tradisjon

Litografia ble startet i 1922 av dansken Anton Peder Nielsen Kildeborg (1878-1950). Nielsen Kildeborg innvandret til Kristiania i 1903 etter utstått læretid i München. Han var en kunstner i sitt fag, og det var naturlig for ham å satse på stentrykk.

Han anskaffet to store flattrykkpresser, i årene som fulgte utførte han en lang rekke arbeider som krevde mer enn vanlig faglig innsikt. Flotte reklameplakater for den tids kjente merkevarer og store reproduksjoner av norsk gullalderkunst, trykket i opptil 23 farger! Litograferingen foregikk i Nasjonalgalleriet, før steinene så ble fraktet ut til trykkeriet på Bekkelaget.

Kildeborg og Edvard Munch

Det bør ellers nevnes at Litografias grunnlegger også var Edvard Munchs håndgangne mann gjennom mange år. Flere av Munchs berømte litografier ble trykket på Bekkelaget - eller i Munchs badehus på Hvitsten. Dit de to kumpaner gjerne dro ned i helgene med seilbåt. Munch tegnet og Kildeborg laget steinene - og resultatet ble mange kunstverk som i dag kan sees på Munch-museet i Oslo.

Sønnen Thorleif Kildeborg (1905-1967) overtok som leder av Litografia i 1945. Han hadde da vært ansatt i firmaet siden 1924 - seks år før den første offsetpressen kom på plass. Det var en "Frankenthaler" som senior nok så på med atskillig skepsis, men som han allikevel forsto hørte fremtiden til. Bjørn Kildeborg (1932-2018) begynte som læregutt i 1949 og overtok trykkeriet i 1967. I dag er det hans sønn, Jan Petter Kildeborg (f. 1962) som begynte som læregutt i trykkeriet i 1983, som leder Litografia.

Fire generasjoner med kvalitet og tradisjon

Det er med andre ord fire generasjoner i rett nedstigende linje som har tjent - og tjener - sitt brød gjennom driften av trykkeriet. Vi innbiller oss at en slik kontinuitet fører mye godt med seg. Ikke minst en håndverksmessig tradisjon som nødvendigvis må gi seg utslag i kvaliteten på trykksaker som leveres.

Edvard Munch og Litografias grunnlegger

Edvard Munch og Litografias grunnlegger - Snart 100 års tradisjon

Bildet er et Litografi tegnet av Edvard Munch. Kunstneren selv står til venstre, direktør Didrichsen innehaver av Halvorsen & Larsens trykkeri til høyre og litografen i midten er Anton Peder Nielsen Kildeborg som startet Litografia i 1922.

Mange av Edvard Munchs litografier er trykket her og utført av Nielsen Kildeborg selv! Flere kunstnere har gjennom årenes løp fått trykket sine kataloger og arbeider hos oss.

Les mer om Edvard Munch og Litografia her.

Bli med på Litografia laget...

Send oss en forespørsel og vi gir deg gode løsninger på dine trykksaker