En miljøvennlig mesterbedrift

Litografia er opptatt av å være en miljøvennlig bedrift. Du kan være sikker på at dine trykksaker blir produsert på en miljøvennlig måte. Vi er Svanemerket, vi har Mesterbrev og vi er Grønt Punkt-partner.

Svanemerke

Svanemerket

Vi er blitt Svanemerket og det er bare trykkerier som oppfyller og er godkjent av Nordisk Miljømerking som kan trykke svanemerkede på sine trykksaker. Denne godkjenningen er et bevis på at hele prosessen fra platefremstilling, trykking, papirvalg og til avfallshåndtering gjøres etter stiftelsens krav. Alle våre trykksaker kan merkes med svanen, merket kan du få etter henvendelse til oss. Merket er med vårt lisensnummer, og kan derfor bare benyttes til trykksaker som produseres hos oss.

Vi er en miljøvennlig Mesterbedrift.

Mesterbrev

Litografia har Mesterbrev og kjennetegnes av lange tradisjoner og god kunnskap. Mesterbrev og svennebrev gis på bakgrunn av både praktisk og teoretisk kunnskap. I tillegg til å ha svennebrev og dokumentert praksis, har en mester videreutdannelse innen både økonomi, markedsføring og ledelse. Samtidig må en mester vise til arbeid som reflekterer til både gode håndverkstradisjoner og riktig bruk av moderne teknikker.

En mesterbedrift skal videreføre gode håndverkstradisjoner og tilpasse seg nye krav fra myndigheter og forbrukere. Den skal også opptre seriøst og vise respekt for fagområdet som er kjennetegn for en mesterbedrift.

Miljøvennlig trykkeri

Litografia er Grønt Punkt-partner

Litografia tar miljøansvar ved å delta i Grønt Punkt-ordningen.

Grønt Punkt er en returordning for brukt emballasje. Til sammen sørger medlemsbedriftene i Grønt Punkt for at Norges CO2-utslipp reduseres med 350 000 tonn hvert år! Du kan gjøre ditt ved å levere brukt emballasje til gjenvinning. Tenk miljø – kildesorter emballasjen!

For mer informasjon, besøk: www.grøntpunkt.no
munch_selvpor

Vår historie

En bedrift bygget på over 100 års tradisjon. Litografia ble startet i 1922 av dansken Anton Peder Nielsen Kildeborg (1878-1950), som etter utstått læretid i München innvandret til Kristiania i 1903. Les mer om vår historie her

Møt teamet

Yrkesstolthet og tradisjoner
I dag er trykkeriet drevet av 4. generasjon Kildeborg og vår stab består av faglærte og motiverte medarbeidere.

jan_petter_kildeborg

Jan Petter Kildeborg

Mobil 909 12 470
e-post: jpk@litografia.no

nina_kildeborg

Nina Kildeborg

Mobil 900 36 648
e-post: nina@litografia.no

oistein_pedersen

Øystein Pedersen

Mobil 901 41 718
e-post: post@litografia.no

sanjay_pal

Sanjay Pal

Mobil 980 06 900
e-post: post@litografia.no

Rune_Molstad

Rune Molstad

Mobil 950 64 363
e-post: post@litografia.no

robert_larsen

Robert S Larsen

Mobil 982 05 553
e-post: robert@litografia.no

kontorassistent

Jerry

Kontorassistent

Vi står til tjeneste ...

Husk! Vi har gode løsninger for dine trykksaker