Trykk i CMYK vs Pantone

Litografia Trykkeri tilbyr kvalitet trykksaker i Pantonefarger og CMYK. Hva du skal velge avhenger av ønsket resultat, samt valg av papirtype. Vi vil her gi deg en innføring i CMYK og Pantone, og forskjellene på disse.

Litografia Trykkeri tilbyr kvalitet trykksaker i Pantonefarger og CMYK. Hva du skal velge avhenger av ønsket resultat, samt valg av papirtype. Vi vil her gi deg en innføring i CMYK og Pantone, og forskjellene på disse.

CMYK fargesystem

CMYK er et fargesystem som vi bruker i produksjon og trykk av 4-fargetrykk. Det er dette du vanligvis finner i skriveren din hjemme eller på kontoret. Primærfargene i systemet er cyan, magenta, gul og sort. Blandingen av disse fire fargene er nok til å gjengi en troverdig kopi av et originalt bilde eller en illustrasjon. Mengden hver farge angis ofte i prosent mellom 0 og 100, for eksempel 30 % Cyan, der 0 er ingenting og 100 er heldekkende farge. Når det blandes like mengder cyan, magenta og gul blir resultatet sort. Forskjellige farger lages ved at små prikker av cyan, magenta, gult og sort blekk kombineres i forskjellige mengder på papiret.

Svakheter i CMYK systemet kan gi vanskeligheter med å trykke for eksempel grønne og oransje nyanser, det har derfor blitt utviklet mange andre fargesystemer som er basert på CMYK, disse benytter ofte tilleggsfarger som grønt, oransje og blått. I Norge bruker vi vanligvis ikke disse variantene på grunn av kostnader, kjennskap og kompetanse, her er det vanligere å benytte enkelte spesialfarger, ofte kalt «spotfarger» og som oftest fra PMS, Pantone Matcing System.

Pantone fargesysten

PMS, eller Pantone Matching system er et fargesystem som gir fargene et klarere og renere resultat enn ved CMYK. CMYK kan gi små fargevariasjoner, mens Pantone gir en konsekvent lik farge. Trykkfargen blir jevn ettersom fargen ikke blandes under trykk som ved CMYK. Pantonekoden til ønsket farge finnes i egne kataloger og det betegnes med en C eller en U etter fargekoden. C står for bestrøket papir, mens U står for ubestrøket papir. Fargen vil da bli forskjellig på de ulike papirtypene.

Pantone brukes ofte når man skal trykke logoer og andre profilfarger med lik fargegjengivelse på ulike trykksaker, eller hvis man trenger en farge som ikke kan fremstilles med CMYK, som for eksempel gull og sølv.

Papirkvalitet, CMYK og Pantone

Fargen avhenger av papiret som benyttes på trykksaken, fargene påføres i tynne lag og innfallende lys trenger gjennom fargelaget og reflekteres fra papiret under. Et bestrøket papir gir god gjengivelse av fargene, mens et ubestrøket papir gir en slørete og grå fargegjengivelse.

Ta kontakt med oss hvis du lurer på noe rundt CMYK eller Pantone.