Bruk norske grafiske bedrifter og støtt våre egne arbeidsplasser

I snart 100 år har Litografia levert trykksaker av høy kvalitet – helt fra den tiden Edvard Munch trykket sine litografier på stentrykk til i dag hvor norske grafiske bedrifter trykker offset og digital trykk. I løpet av de siste årene har vi sett en dyster nedgang i den norske grafiske produksjonen – og det får store konsekvenser langt utover trykkeriene som blir rammet.

Handelslekkasje

I over flere år har handelslekkasjen av trykksaker ut av landet vært stor. Mange små og store norske virksomheter kjøper trykksaker fra utenlandske aktører. Resultatet er at det har blitt færre grafiske bedrifter og også færre arbeidere med god fagkunnskap igjen i Norge. Vi har for eksempel kun ett eneste bokbinderi igjen i Norge som kan produsere store serier kvalitetsbøker i stivbind. For noen få år siden var det minst fire. Og det er en trist utvikling. Den samme utviklingen skjer også med trykkeriene, og flere og flere norske trykkerier lukker dørene for godt. Vi har bestandig hørt at dette er et kostnadsspørsmål og at det blir for dyrt med produksjon nasjonalt. Norge er jo som vi alle vet et land med høyt kostnadsnivå, men det er jo her vi bor og fortsatt skal leve og jobbe.

Skaper flere arbeidsplasser

Det er viktig å poengtere at hver eneste norske bedrift skaper mange flere arbeidsplasser rundt seg selv som transport, renhold, service/vedlikehold og kantine bare for å nevne noen. Alle disse bedriftene skaper arbeidsplasser som igjen genererer skatteinntekter til landet som vi bor i. Når produksjonen flyttes ut av Norge vil samfunnet kun sitte igjen med merverdiavgiften og gå glipp av de resterende inntektene – dette må næringslivet forstå alvoret av. Virksomhetene må tenke på mer enn kun profitt, og være med å bygge opp norske arbeidsplasser.

En litt høyere pris vil altså landet tjene godt på, både for sysselsettingen og skatteinntekten, husk på det!