Lage trykkfil selv? Dette må du tenke på.

Det å sette opp egne trykkfiler kan være en krevende prosess. Det er lett å gjøre feil om en ikke holder tunga rett i munnen. Korrekte trykkfiler sparer tid for både deg og trykkeriet, og danner derfor grobunn for et effektivt samarbeid. I dette blogginnlegget forklarer vi deg hva du må tenke på når du setter opp dine trykkfiler.  

  • Ulike filtyper og begreper
  • Utforming
  • Trykklar PDF
  • Ferdiggjøring av trykksaken

Trykkfiler - filer og begreper 

Det finnes en rekke begreper som kan være greit å vite litt om når du skal sette opp din egen trykkfil.  Her går vi gjennom de viktigste.
PDF
Dette er bransjestandard for trykkfiler. Et PDF-dokument er i prinsippet "låst" - i motsetning til f.eks. Word-dokumenter - og skal derfor vises likt uansett maskinvare og operativsystem.

CMYK
4-fargersystemet som brukes i trykksammenheng: Cyan, Magenta, Yellow, Black

RGB 
Red, Green, Blue. Brukes på skjerm og må konverteres til CMYK før trykk. Enten av designer, eller hos trykkeriet.’

PANTONE / PMS (Et referansesystem for trykkfarge. Spesialfarger hvor hver enkelt farge er definert med en tallkode, i motsetning til CMYK hvor 4 basisfarger brukes til å gjengi ”alle” farger. Merk at de fleste PMS-farger ikke kan gjengis helt korrekt i CMYK.

Utforming 

Fals
Bretting av trykksaken uten ryggstift.

Skjæremerker 
Merker utenfor trykkbildet for å vise hvor papiret skal skjæres.

Utfallende / bleed 
Trykkfargen må ligge utenfor nettoformat for å unngå hvite kanter når vi skjærer trykksaken. Bleed skal være på 3mm.

Font
Font - eller skrifttype/snitt - Fonter skal alltid være inkludert (embedded) i PDF-dokumentet

Hvordan lage en trykklar PDF

Vi viser deg her hvordan du enkelt lager en PDF fra filmenyen i InDesign

File > Adobe PDF Presets > Press Quality
Velg hvor du vil lagre
Velg "Marks and Bleeds" og kryss av for "Crop Marks". Skriv 3mm i "Offset" og i alle 4 feltene under "Bleed"
Velg "Output" og Convert to Destination (Preserve Numbers)*.
Klikk "Export" og filen vil åpnes i Acrobat. Sjekk resultatet og send til trykkeri.

Denne enkle framgangsmåten konverterer bildene dine til målprofilen (ICC) som du har valgt, og berører ikke CMYK-elementene du har laget i InDesign. Dette er den tryggeste måten å jobbe på, og RGB-til-CMYK-konverteringen skjer først når du lager PDF. Om du ønsker at vi skal konvertere til CMYK for deg, så velger du bare "No Conversion" under Output.

Ferdiggjøring av trykksaken 

Skal du ha oppgaver, rapporter innbundet med spiralrygg bør du tenke på følgende: Legg til minst 10mm ekstra marg ved spiralinnbinding, og 15mm ved liminnbinding. Ellers er det stor sjanse for at tekst, bilder forsvinner i venstre marg, pga innbindingen i ryggen "stjeler" noen millimeter av formatet.

Fals og stift

Falsing er bretting av trykksaken, stift settes inn i ryggen eller i hjørnet. Squarefold er fals og stift hvor ryggen dobbeltrilles.

Rill

Rill er et spor som preges der falsen er for å unngå sprekk i ryggen.
Eksempler på falsing:

Merk deg at den innerste falsen på C-fals (rullefals) skal være 3mm mindre enn de andre sidene.
På Z-fals skal alle sidene være like store.

 

Eksempler på ulik fals av brosjyre, folder, hefte.